Exeeded Leadership

Exceeded Leadership, som vi kalder Level 5, handler om at udvikle ressourcer, selvtillid og selvværd med henblik på at finde den personlige balance, lederskabet og evnen til at eksekvere. At være rollemodel for andre kræver ekstra ressourcer og kraft. Ideen er, at vi sammen finder disse elementer.

Aktiviteterne er kendetegnet ved at vi “gør” ting, i stedet for bare at “tale “ om demMed udgangspunkt i krævende fysiske aktiviteter og mentale udfordringer, en autentisk tilstedeværelse – vil vi hjælpe med at synliggøre vejen til det 5. niveau – Level 5

Det faglige element er i højsædet og rammerne for turen tilvejebringer meget hurtigt et rum med en høj grad af tillid og fortrolighed. I dette rum vil om aftnerne dele et par meget personlige leaderships journeys og disse fortællinger, skaber helt naturligt en interessant dialog bland deltagerne. Seancerne gennemføres efter princippet “what is said on the mountain – stays on the mountain”, hvilket gør at vi kan gå dybt i den personlige sparring. Forud for turen vil I modtage lidt læsestof, som kan være inspiration til både turen derned og til dialoger og sparring. 

Deltagere vil få nogle unikke oplevelser på både det personlige – og det professionelle plan. Undervejs i forløbet vil vi arbejde med personlige udfordringer, netværk, ERFA-deling og derudover forbedring og gode råd omkring skiløb. Vi arbejder målrettet på at skabe en tillidsboble som gør det muligt, at dykke ned i hinandens fortællinger, dele erfaringer og sparre med hinanden. 

Det hele er pakket ind i nogle fantastiske omgivelser på Monterosa, hvor vi skal overnatte på refugier, gå på randonee ski med skind, køre off-pisteskiløb, flyve med helikopter og køre på nogle fantastiske pister. Altsammen indenfor det niveau, som den enkelte har. Aftnerne vil derudover være ramme for hygge, historier ved pejsen og ikke mindst lokal mad og vine.

Aktiviteterne er kendetegnet ved at vi “gør” ting, i stedet for bare at “tale “ om demMed udgangspunkt i krævende fysiske aktiviteter og mentale udfordringer, en autentisk tilstedeværelse – vil vi hjælpe med at synliggøre vejen til det 5. niveau – Level 5

Essensen af det 5. niveau

  • Exceeded Leadership handler om at få ting til at ske og følge op hele vejen til mållinien. Vi vil sætte dig I udfordrende situationer, hvor du vil lære at handle på en ny made gennem oplevelser til bade hoved, krop og sjæl.
  • Exceeded Leadership handler også om at tilegne sig et proaktivt mindset. At være proaktiv er en af hjørnestenene i vore aktiviteter.