Exeeded Leadership

Exceeded Leadership, som vi kalder Level 5, handler om at udvikle ressourcer, selvtillid og selvværd med henblik på at finde den personlige balance. At være rollemodel for andre kræver ekstra ressourcer og kraft. Ideen er, at vi sammen finder disse elementer.

Aktiviteterne er kendetegnet ved at vi “gør” ting, i stedet for bare at “tale “ om demMed udgangspunkt i krævende fysiske aktiviteter og mentale udfordringer, en autentisk tilstedeværelse – vil vi hjælpe med at synliggøre vejen til det 5. niveau – Level 5

Essensen af det 5. niveau

  • Exceeded Leadership handler om at få ting til at ske og følge op hele vejen til mållinien. Vi vil sætte dig I udfordrende situationer, hvor du vil lære at handle på en ny made gennem oplevelser til bade hoved, krop og sjæl.
  • Exceeded Leadership handler også om at tilegne sig et proaktivt mindset. At være proaktiv er en af hjørnestenene i vore aktiviteter.